Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
9
Sep '05

Christenen en moslims zij aan zij


In Jakarta namen honderden mensen deel aan een vreedzame mars om te protesteren tegen de recente sluiting van kerken. Ze eisten van de regering om godsdienstvrijheid te waarborgen en niet in te dammen.

De deelnemers aan de mars in hartje Jakarta riepen de regering op om een decreet dat nog stamt uit 1969 in te trekken. Volgens dat decreet moet er voorafgaand aan de bouw van een kerk toestemming zijn van de verschillende nationale en regionale instanties, waaronder de lokale moslimleiders. Christenen die op basis van dat decreet geen toestemming kregen om een kerk te bouwen, werden gedwongen om voor hun vieringen uit te wijken naar woonhuizen.

Een aantal van deze gebedswoonhuizen op West Java zijn in juli en augustus door moslims gesloten onder het mom van de Anti-Afvalligheidsbeweging. Uit protest daartegen liepen op 3 september ongeveer 2000 mensen, katholieken, protestanten zowel als moslims, drie kilometer van hotel Indonesia Boulevard tot het Nationale Monument tegenover het Merdeka Presidentieel Paleis.

Voormalig president Abdurrahman Wahid nam in een rolstoel deel aan de mars. In zijn speech bij het hotel zei Wahid het te betreuren dat er in deze tijd van hervormingen nog steeds velen het motto van Indonesië, “Eenheid in verscheidenheid”, niet begrijpen. De voormalig voorzitter van de 40 miljoen leden tellende partij Nahdlatul Ulama, de grootste moslimorganisatie van het land, riep alle mensen die het oneens zijn met de gedwongen sluiting van de christelijke gebedshuizen op om kalm te blijven en geweld te vermijden.

“Wees niet kwaad op mensen die (het motto) niet begrijpen”, zo zei hij. “We moeten onze pluraliteit hoog houden want het is de sleutel van ons nationale en staatkundige bestel.”

Dominee Shephard Supit, de organisator van de mars, vertelde journalisten dat de bedoeling was druk uit te oefenen op de regering om het decreet uit 1969 in te trekken, omdat het minderheidsgroepen moeilijk maakt om officiële gebedshuizen te bouwen. Hendrik Silaban, een protestant, vindt dat christenen zich moeten verenigen om op te komen voor hun rechten: “Als burgers van dit land hebben we gelijke rechten, met inbegrip van het recht om ons geloof op onze eigen manier te vieren.” Hij benadrukte dat christenen zich vaak onveilig voelen tijdens hun vieringen, uit angst aangevallen te worden.

De katholieke Maria Agustini wijt de interreligieuze conflicten aan het decreet: “Waarom wordt het gelovigen onmogelijk gemaakt om hun geloof te beleven als ze dat doen zonder dat anderen daar last van hebben?” Zaenal Zakir, een van de vele moslims in de overwegend christelijke menigte, onderschreef Agustini´s opvattingen. Hij toonde zich bezorgd over discriminatie tegen religieuze minderheidsgroepen: “De overheid neemt geen resolute maatregelen tegen zekere groepen die het recht in eigen hand nemen.”

Dominee Sairin zei dat hij samen met andere religieuze leiders al een een bezoek had gebracht aan president Susilo Bambang Yudhoyono, het parlement en de nationale mensenrechtencommissie om de gedwongen sluiting aan te klagen. Volgens diens woordvoerder heeft de president de minister van religieuze aangelegenheden alsmede hoofden van regionale overheden opgedragen om een oplossing voor het probleem te vinden. “De president heeft hen opgeroepen een oplossing te vinden die recht doet aan de constitutie die vrijheid van godsdienst garandeert”, aldus de woordvoerder. De president zou niet overhaast willen overgaan tot intrekking van het decreet, maar hij erkent, aldus de woordvoerder, dat veranderingen nodig zijn.

Sumber : Ucanews via Missio.nl


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.

Artikel sebelumnya :
   » » Umat Kristen Dan Islam Protes Penutupan Gereja Secara Paksa
Artikel selanjutnya :
   » » Pertama di Sumatera, Apel Berbuah di Humbahas